Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/10/2020
01020510111316192932
35 41 42 46 48 66 67 69 73 75
- -
01/10/2020
02030709101215162021
31 39 48 57 60 61 67 69 70 73
- -
01/10/2020
03192425273033373842
46 55