Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/10/2020
01101213192230333739
41 44 49 51 52 56 68 70 71 74
- -
01/10/2020
04061015303237404647
49 50 52 56 57 60 65 66 73 76
- -
01/10/2020
02030714151820243640
44 45