Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/11/2020
06122123313335384548
50 59 61 62 63 65 67 69 70 73
- -
19/11/2020
03041112141724253436
37 40 50 53 56 57 60 61 74 75
- -
19/11/2020
05060916232829333435
36 39 43