Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/11/2020
06091114162326303437
45 48 55 56 57 60 62 63 73 74
- -
24/11/2020
07111620273436384246
47 51 52 59 62 64 65 76 77 79
- -
24/11/2020
02071215192224262830
41 42