Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/10/2020
03050710111516293137
41 43 45 47 48 67 70 74 75 80
- -
02/10/2020
10161723242629313843
49 56 61 64 65 69 74 76 77 80
- -
02/10/2020
02051721222738404244
52 53