Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/10/2020
18222730333841434546
47 50 55 57 60 62 65 78 79 80
- -
02/10/2020
10171819212324374852
53 54 59 65 66 68 75 76 77 79
- -
02/10/2020
01030506192122343541
44 47