Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/10/2020
09152327303233343638
42 53 54 60 63 65 66 67 71 80
- -
02/10/2020
03040508131621232933
34 37 39 53 55 63 64 72 74 77
- -
02/10/2020
10151718262729303739
41 42