Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/10/2020
03071112151725282930
34 36 43 44 46 54 56 69 70 80
- -
02/10/2020
02030507092025262730
31 40 47 53 56 60 66 67 70 77
- -
02/10/2020
01091013151930374243
46 47 51