Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/10/2020
02061419233741465052
55 57 58 64 66 69 73 74 76 78
- -
02/10/2020
05070813172430323338
40 43 49 51 52 54 59 62 70 73
- -
02/10/2020
01040811232528374649
50 51 53