Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/10/2020
01030611141516172029
32 42 45 55 60 61 64 73 77 79
- -
03/10/2020
01081213182329343845
47 49 51 53 55 60 62 63 76 80
- -
03/10/2020
01040914171923283234
39 42