Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/10/2020
01040524273538444546
51 52 53 55 58 63 65 72 78 79
- -
03/10/2020
06161720252627293133
52 55 56 57 62 66 72 73 74 79
- -
03/10/2020
01061316182022253639
46 50 53