Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/10/2020
03060708091417192429
34 35 41 43 51 52 62 63 70 74
- -
03/10/2020
05162528293640424445
46 51 52 56 57 58 60 63 74 76
- -
03/10/2020
08131821232429303133
38 42