Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/10/2020
11182123273034354144
48 51 54 55 57 69 70 78 79 80
- -
03/10/2020
06071315161923252644
50 52 54 63 69 70 71 73 74 78
- -
03/10/2020
02030614182532343640
42 49