Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/10/2020
01040708092629303136
37 38 47 48 52 63 71 74 75 80
- -
04/10/2020
01101516192429333738
49 55 59 60 61 63 64 76 78 79
- -
04/10/2020
02051516222327283032
39 43