Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/11/2020
07101213141720222325
29 31 34 35 37 39 67 68 77 80
- -
19/11/2020
04050913161720253336
47 50 51 57 65 66 67 75 76 77
- -
19/11/2020
02050809202426313742
48 52