Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/10/2020
06091214171821262834
35 38 43 44 48 66 69 73 74 75
- -
04/10/2020
03041013212425293436
38 43 46 48 50 52 54 63 72 73
- -
04/10/2020
08111417293033374450
60 63 64