Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/10/2020
03061921233436383947
54 60 63 64 67 68 70 72 74 78
- -
04/10/2020
05161722262728343843
47 51 52 55 59 62 63 74 78 80
- -
04/10/2020
09121619202226283040
45 49