Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/10/2020
04121314151620232729
35 36 52 57 62 63 64 71 78 79
- -
04/10/2020
04081215232430344043
44 52 59 65 67 71 72 73 77 79
- -
04/10/2020
01051015222426283240
41 46