Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/10/2020
01040507151623262736
37 46 47 50 54 57 63 73 76 78
- -
04/10/2020
01020709101719204042
45 51 53 58 59 65 68 74 75 76
- -
04/10/2020
05091314162124272834
39 43