Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/10/2020
06101314212931363840
47 50 52 53 55 56 58 67 72 73
- -
04/10/2020
07081723283337394143
45 50 61 63 64 67 76 77 79 80
- -
04/10/2020
05060809202125262829
31 32