Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/10/2020
02031021223031323841
42 48 50 52 53 54 62 63 78 80
- -
04/10/2020
04050810161721343639
54 56 59 62 64 66 69 71 74 76
- -
04/10/2020
01081114283034383946
50 52 53