Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/10/2020
04081114151921313435
37 38 49 51 57 62 68 76 77 78
- -
05/10/2020
02070811182122273435
42 44 49 51 54 63 68 70 75 76
- -
05/10/2020
15162426282934363839
40 41