Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/11/2020
04050816192629333742
44 56 58 59 61 63 70 74 77 78
- -
19/11/2020
03080912222334364142
46 49 50 55 58 62 64 74 78 80
- -
19/11/2020
01072326272832343540
44 45