Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/10/2020
01020913141516242830
32 35 37 41 48 52 71 73 74 78
- -
05/10/2020
06111621242830313335
39 44 45 46 51 54 65 67 70 75
- -
05/10/2020
04071022242628343840
43 46 51