Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/10/2020
01050614303746515354
55 59 61 65 66 67 70 71 77 79
- -
05/10/2020
03061118272832333435
43 44 45 48 57 59 71 72 74 76
- -
05/10/2020
12171819242535404345
56 60 63