Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/10/2020
03101719202426272932
40 42 45 56 57 61 65 73 77 80
- -
06/10/2020
02050809151921293341
51 56 58 60 61 64 69 70 72 73
- -
06/10/2020
01052127283038394143
46 49