Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/11/2020
05091215162132414750
51 54 60 65 72 74 75 77 78 80
- -
20/11/2020
09142227293136373839
43 44 53 54 63 64 67 73 76 79
- -
20/11/2020
10121317212630333637
40 41