Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/10/2020
03111213203035364151
52 54 56 58 66 68 72 75 76 79
- -
06/10/2020
02060809141922414244
45 49 52 55 56 57 62 67 71 73
- -
06/10/2020
02030506071011122324
40 43