Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/10/2020
02081012151721323542
43 46 51 53 60 62 64 66 73 77
- -
06/10/2020
09112124262829303440
43 45 47 50 55 56 61 65 69 78
- -
06/10/2020
03050910233336394255
56 57