Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/10/2020
01040812152133373840
41 46 47 49 53 54 59 68 71 76
- -
07/10/2020
06101417263337444546
47 54 55 63 68 72 73 75 77 79
- -
07/10/2020
03101114172324252627
30 36