Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/10/2020
10121418192034414347
48 54 55 56 58 59 60 75 76 80
- -
07/10/2020
04081019242526364344
46 53 61 62 65 67 69 70 77 80
- -
07/10/2020
04050815161720252730
32 38