Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/10/2020
05151821252831353643
45 46 52 55 62 63 68 71 75 76
- -
07/10/2020
01021217202330344344
49 50 52 53 56 57 67 68 71 74
- -
07/10/2020
02061216212632354041
45 48