Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/10/2020
02091314181921232732
34 35 41 43 49 51 54 58 70 72
- -
07/10/2020
02030406070911131627
29 32 46 47 48 53 65 68 72 77
- -
07/10/2020
02060714192035363942
43 45 50