Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/10/2020
02030405081319232627
32 36 41 43 49 58 60 64 68 71
- -
07/10/2020
06070812131517203840
52 57 59 61 67 70 76 77 78 80
- -
07/10/2020
04051113262936394345
50 53