Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/10/2020
07081014151617212324
30 40 47 50 55 58 59 63 65 71
- -
08/10/2020
03050709111617193034
40 50 51 56 63 66 68 69 77 80
- -
08/10/2020
02101320232728293336
37 42 49