Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/10/2020
01021013151722242831
46 54 60 63 64 66 68 70 71 73
- -
08/10/2020
05141617202327283436
38 39 43 50 51 54 60 68 70 78
- -
08/10/2020
06172429333741434548
49 51 54