Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/10/2020
01020614202122242629
35 44 69 71 73 74 75 77 79 80
- -
08/10/2020
01031314282932343641
42 47 48 49 60 64 65 67 68 70
- -
08/10/2020
06071214172029323337
39 40