Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
08/10/2020
02030918223136373839
47 51 52 56 60 64 69 71 74 76
- -
08/10/2020
05060916183538394245
49 51 56 64 66 68 72 76 77 79
- -
08/10/2020
06081213212327303335
37 40