Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/10/2020
01020618192123303237
43 49 64 66 67 69 73 77 78 79
- -
09/10/2020
02030813212931344647
50 53 59 61 63 64 65 68 70 74
- -
09/10/2020
01071416242740414344
45 49 51