Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/10/2020
01050709121925273033
44 46 48 49 50 54 57 64 66 79
- -
09/10/2020
01030709202730324143
44 54 59 63 66 67 74 75 76 80
- -
09/10/2020
06091213182426272935
39 47 50