Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/10/2020
13141928343740495154
57 62 64 65 66 68 72 75 79 80
- -
09/10/2020
02070810131718253334
36 46 50 52 55 59 61 63 70 79
- -
09/10/2020
09151618253034374445
50 52 56