Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/10/2020
04121314151622263237
38 41 45 52 57 60 62 64 66 67
- -
09/10/2020
19222628313233353741
52 58 59 61 65 66 68 69 71 73
- -
09/10/2020
02101317212528303335
36 46