Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
09/10/2020
02030607131428313337
38 42 43 46 47 52 57 62 66 70
- -
09/10/2020
02031519293031323438
45 47 48 52 61 67 68 71 75 78
- -
09/10/2020
01020415263438404244
49 58