Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/10/2020
03071823242633353943
45 52 53 55 58 62 63 64 65 78
- -
10/10/2020
10122324253446495051
52 53 57 60 64 67 70 72 77 78
- -
10/10/2020
06091016222533363940
43 45