Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/10/2020
01040813141519242627
30 42 45 55 57 58 61 64 67 68
- -
10/10/2020
04161819293031323639
41 47 48 49 62 63 64 67 69 77
- -
10/10/2020
02031112182226272938
48 54