Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/10/2020
02030510162633353644
51 52 58 64 65 69 73 77 78 79
- -
10/10/2020
01040912141823293031
33 44 52 53 59 60 62 66 72 73
- -
10/10/2020
08101318242636373839
42 46