Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/10/2020
03111314161722242730
35 44 56 64 66 68 69 74 75 80
- -
10/10/2020
01071920242529323839
44 49 50 57 69 71 72 75 76 78
- -
10/10/2020
02071221232429404148
51 52