Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/10/2020
04050911131415242832
37 43 45 48 56 58 67 68 69 80
- -
10/10/2020
03080914172122363741
45 49 51 53 56 57 66 68 74 77
- -
10/10/2020
08121322242529384041
42 43