Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/10/2020
02041014162334495054
56 57 58 62 64 65 70 72 74 78
- -
10/10/2020
02101213161820323941
45 51 54 55 58 62 67 74 75 79
- -
10/10/2020
02040609212326314856
57 58