Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
11/10/2020
05060911222324272830
33 43 45 54 60 64 66 70 71 80
- -
11/10/2020
01040708091124283543
49 50 51 52 56 59 60 67 70 80
- -
11/10/2020
04142122333537383940
46 48